تاريخچه دانشكده
فناوري هاي نوين به عنوان فناوري هاي كليدي و محور توسعه پايدار، از مهمترين دست آوردهاي  انسان در عصر حاضر و راهگشاي بسياري از مشكلات بشري در هزاره سوم مي باشند . امروزه موقعيت كشورها نسبت به يكديگر در گرو امكانات بالقوه و توانايي آنها در حيطه علوم و فناوري هاي نوين است. با توجه به جايگاه و اهميت فناوري هاي نوين در آينده كشور، در اين راستا دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه اصفهان كار خود را با سه گروه آموزشي مهندسي هسته اي، زيست فناوري و مهندسي نانوفناوري در سال 1387 آغاز نمود. گروه هاي آموزشي مهندسي هسته اي و زيست فناوري از سال 1387 پذيراي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گرديدند. گروه آموزشي مهندسي نانو فناوري نيز آموزش اولين دوره دانشجويان كارشناسي ارشد خود را از مهر ماه 1389 آغاز نمود.گروه آموزشي مهندسي انرژي نيز از پاييز 1390 در گرايش مهندسي انرژي هاي تجديد پذير توانست دانشجو جذب نمايد.همچنين گروه آموزشي مهندسي راهبرد دانش و فناوري در بهمن ماه 1391 با پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد در رشته مهندسي آينده پژوهي راه اندازي گرديد. اين در حاليست كه در چشم انداز آينده دانشكده علوم وفناوريهاي نوين گروه هايي مانند مهندسي سامانه هاي هوشمند و فناوريهاي علوم زمين در دست راه اندازي مي باشد. 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
902
Powered by DorsaPortal