اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
مدیر گروه مهندسي انرژي
علوم و فناوري هاي نوين
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37934367
تلفکس:
پست الکترونیک: s.rashidnadimi[at]ast.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
نياز روز افزون به انرژي از يك سو و آلودگي محيط زيست ناشي از سوخت هاي فسيلي، بشر را به سمت استفاده بهينه از منابع، بويژه از منابع پاك كه اغلب تجديدپذير مي باشند سوق داده است. به عنوان مثال استفاده از انرژي باد به جاي سوخت هاي فسيلي مي تواند ميزان دي اكسيد كربن توليد شده به ازاء هر مگاوات را بين 59/0-33/0 تن كاهش دهد.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفكس: 36687396
Powered by DorsaPortal