اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
مدیر گروه مهندسي انرژي
علوم و فناوري هاي نوين
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37934367
تلفکس:
پست الکترونیک: s.rashidnadimi[at]ast.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
نیاز روز افزون به انرژی از یک سو و آلودگی محیط زیست ناشی از سوخت های فسیلی، بشر را به سمت استفاده بهینه از منابع، بویژه از منابع پاک که اغلب تجدیدپذیر می باشند سوق داده است. به عنوان مثال استفاده از انرژی باد به جای سوخت های فسیلی می تواند میزان دی اکسید کربن تولید شده به ازاء هر مگاوات را بین 59/0-33/0 تن کاهش دهد.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal