اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي مهندسي مواد
مدیر گروه مهندسي نانوفناوري
علوم و فناوري هاي نوين
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37932607
تلفکس:
پست الکترونیک: g.dini[at]sci.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه مهندسی نانوفناوری
نانو فناوري رشته اي از دانش كاربردي وفناوري است كه به طراحي ،تعيين ويژگي ها،توليد وكاربرد مواد،ابزارآلات وسيستمها باكنترل اندازه ،شكل وخواص درابعادنانو متري(1تا100نانومتر)مي پردازد.فناوري نانو،موج جديدي از انقلاب صنعتي محسوب شده كه با توجه به ماهيت بين رشته اي بودن،علوم مختلفي از جمله شيمي،فيزيك،پزشكي،دارو سازي،زيست شناسي،مهندسي مواد،مهندسي شيمي،مهندسي مكانيك ،مهندسي برق وساير علوم رادربرمي گيرد.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
كدپستي:
E-mail:
تلفن: 37934242 تلفكس: 37932342
Powered by DorsaPortal