اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي مهندسي هسته اي
مدیر گروه مهندسي هسته اي
علوم و فناوري هاي نوين
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37934215
تلفکس:
پست الکترونیک: n.ayoobian[at]ast.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه مهندسی هسته ای
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوریهای نوین
کدپستی:
E-mail:
تلفن: 37934242 تلفکس: 37932342
Powered by DorsaPortal