۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
مهدی نصری نصرآبادی
دانشکده : علوم و فناوری های نوین
گروه آموزشی : مهندسی هسته ای
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,فیزیک هسته ای,دانشگاه شیراز,ایران,1375-1380
جستجو:
|
ناپایداری‌های باریکه الکترونی در پلاسمای گرم و سرد,سومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما,ملی,پوستر,1394,زهره هاشم پور,نورا نصیری مفخم,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
معادلات ترابرد دامنۀ امواج در پلاسمای جاذب ناهمسانگرد و متغیر در زمان,دومین کنگره بین المللی فیزیک,بین المللی,سخنرانی,1394,نورا نصیری مفخم,مهدی نصری نصرآبادی,بتول قربانی سینی | جزئیات
مدلسازی آهنگ تولید نوترون دستگاه IR-IECF در ولتاژهای بالا,دومین کنگره بین المللی فیزیک,بین المللی,سخنرانی,1394,ابوالفضل صالحی زاده,مهدی نصری نصرآبادی,اصغر صدیق زاده,غلامحسین روشنی | جزئیات
آثار غیرخطی ناشی از تحولات پالس لیزری در پلاسما,دومین کنگره بین المللی فیزیک,بین المللی,سخنرانی,1394,وحید قانعی,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
ناپایداری مدوله نسبیتی موج الکترومغناطیسی قوی در پلاسمای مغناطیسی,دومین کنگره بین المللی فیزیک,بین المللی,سخنرانی,1394,زهره هاشم پور,مهدی نصری نصرآبادی,نورا نصیری مفخم | جزئیات
تعیین پارامترهای نوترونیکی راکتور VVER-1000 با سوخت حلقوی وخنک شوندگی از داخل وخارج با غلظت های مختلف نانوسیال آلومینا به کمک شبکه های عصبی مصنوعی,بیست و دومین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1394,غلامرضا انصاری فر,مهدی نصری نصرآبادی,مصطفی رضائی | جزئیات
تعیین پارامترهای نوترونیکی راکتور VVER-1000 با سوخت حلقوی وخنک شوندگی از داخل وخارج با غلظت های مختلف نانو سیال آلومینا به کمک شبکه های عصبی مصنوعی,بیست و دومین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1394,غلامرضا انصاری فر,مهدی نصری نصرآبادی,مصطفی رضایی | جزئیات
Environmental Gamma Dose Evaluation during Explosive Materials Analysis by PGNAA Using MCNPX Code,(4th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS2014,بین المللی,سخنرانی,1393,مهدی نصری نصرآبادی,سارا امیدی | Detail
Study of components and statistical reaction mechanism in simulation of nuclear process for optimized production of 64Cu and 67Ga medical radioisotopes using TALYS, EMPIRE and LISE++ nuclear reaction and evaporation codes ,(4th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS2014,بین المللی,پوستر,1393,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | Detail
بررسی تابع قدرت تابشیRSF برای هسته های 237,238,239U,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1393,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
اندازه گیری نقطه مجازی آشکارسازهای سوسوزن NaI(Tl),کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1393,مهدی نصری نصرآبادی,ابراهیم هاشمی کیا | جزئیات
بررسی تولید فوتونوترون ناشی از شتابدهنده‌ی پزشکی با استفاده از کد ‌MCNPX,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1393,رضا حبیب زاده ملکی,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
Statistical Study of reaction mechanisms in the simulation of nuclear process for optimized production of 201Tl and 103Pd medical radioisotopes using talys, empire and lise++ nuclear reaction and evaporation codes,INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION PROTECTION IN MEDICINE,بین المللی,پوستر,1393,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | Detail
Development of Brachytherapy Treatment Planning System using Monte Carlo Method,INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION PROTECTION IN MEDICINE,بین المللی,پوستر,1393,مهدی نصری نصرآبادی,فاطمه خانزاده,ایرج جباری | Detail
آشکارسازی رد یون های نیتروژن گسیلی از دستگاه پلاسمای کانونی با استفاده از آشکارساز رد هسته ای CR-39,بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران- اصفهان,ملی,پوستر,1393,مرضیه مزروعی,مهدی نصری نصرآبادی,حشمت اله جمالی,فرزانه مرادی | جزئیات
بررسی ارزش میله های کنترل راکتور VVER-1000 بوشهر توسط کد MCNPX و مقایسه با نتایج کد های Wims و Citation,ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,خداداد اکبری,بهزاد تیموری | جزئیات
بهینه سازی طراحی شمارنده فعال سازی برای اندازه گیری نوترون های پلاسمای کانونی با استفاده از کد MCNPX2.6,ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,ابوالفضل کنعانی,بابک شیرانی بیدآبادی | جزئیات
Measurement and Calculation of Existing Gamma Dose in Environment during the Determination of Nitrogen Content of Explosive Materials by PGNAA Method Using MCNPX Code,5th International and 17th Iranian Congress of Nuclear Medicine,بین المللی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,سارا امیدی | Detail
Measurement of HXR dose intensity in Dena plasma focus facility ,اولین کنفرانس ملی مهندسی و فیزیک پلاسما,ملی,پوستر,1392,بنفشه پورشهاب,محمد امیر حمزه تفرشی,علی نصیری,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
وابستگی شدت HXR و SXR به جنس و ساختار کاتد در دستگاه پلاسمای کانونی APF,اولین کنفرانس ملی مهندسی و فیزیک پلاسما,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,رویا آنالوئی | جزئیات
Fabrication of Li-B Based Nanocrystalline Ceramics for Application in Thermoluminescence Dosimeters ,5th International and 17th Iranian Congress of Nuclear Medicine,بین المللی,پوستر,1392,شاداب سهیلیان,بهروز موحدی,مهدی نصری نصرآبادی,ایرج جباری | Detail
بررسی مولفه های تعیین کننده در شبیه سازی و محاسبه فرایندهای اخترفیزیک هسته ای ,هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
تحلیل پارامترهای موثر در یک رآکتور هسته ای سریع موج متحرک ,کنفرانس سالانه فیزیک ایران1392,ملی,پوستر,1392,غلامرضا انصاری فر,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
تأثیر تابش‌های هسته‌ای در تخریب پلیمرها,کنفرانس فیزیک ایران 1392,ملی,سخنرانی,1392,مجتبی محمدیان کهل,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
بررسی ساختار ترازهای هسته‏ای در مدل ابرشاره تعمیم‏یافته برای هسته‏های با تغییرشکل ایستا,کنفرانس فیزیک ایران 1392,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
بررسی مولفه‏ها و مکانیسم واکنش¬های آماری در شبیه سازی فرایندهای هسته¬ای برای تولید بهینۀ رادیوایزوتوپ¬های دارویی 64Cu و 67Ga با استفاده از کدهای واکنش و تبخیر هسته¬ای TALYS، EMPIRE و LISE++,کنفرانس فیزیک ایران 1392,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
تعیین دز گامای محیط با استفاده از کد MCNPX برای سه نوع ماده منفجره حین آشکارسازی به روش PGNAA,کنفرانس فیزیک ایران 1392,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,سارا امیدی | جزئیات
توسعه تکنیکی با استفاده از کد MCNP4c برای اندازه گیری غلظت نیتروژن در مواد منفجره با استفاده از واکافت گامای آنی,کنفرانس فیزیک ایران 1392,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,فرشته بخشی | جزئیات
ساخت نانوکریستال Li2B4O7:Cu به عنوان دزیمتر ترمولومینسانس هم ارز بافت ,کنفرانس فیزیک ایران 1392,ملی,پوستر,1392,شاداب سهیلیان,بهروز موحدی,مهدی نصری نصرآبادی,ایرج جباری | جزئیات
ارزیابی فیزیکی تاثیر مواد مختلف در طراحی و بهینه سازی حفاظ های نوترونی با استفاده از کد محاسباتی MCNP4c,کنفرانس فیزیک ایران 1392,ملی,پوستر,1392,غلامحسین ایزدی وصفی,محمد مهدی فیروزآبادی,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
Blood levels of Heavy Elements in Residents of Isfahan Affected by Multiple Sclerosis by Neutron Activation Analysis,10th International Iranian MS Congress,بین المللی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,Rasul Shamohamadi,Fereshteh Ashtari | Detail
ساخت سرامیک نانوکریستال Li2B4o7:Cu جهت کاربرد در دزیمتری,دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران,بین المللی,پوستر,1392,شاداب سهیلیان,بهروز موحدی,مهدی نصری نصرآبادی,ایرج جباری | جزئیات
کاربرد پلیمرها به‌عنوان حفاظ در برابر تشعشعات فضایی,سومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,مجتبی محمدیان کهل | جزئیات
اثر تخریبی تابش گاما بر روی ساختار مواد پلیمری,سومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی ایران,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,مجتبی محمدیان کهل | جزئیات
محاسبه شار نوترونی در مرکز یک راکتور تیغه‌ای با روش تفاضل محدود,کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,مجتبی محمدیان کهل | جزئیات
بررسی اثرات زایشی دریک رآکتورسریع موج متحرک ,ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,رسول حسنوند,غلامرضا انصاری فر | جزئیات
بررسی نقش ساختار ترازهای هستهای در استخراج توابع آماری و ترمودینامیکی هسته,ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1392,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
توسعه سیستم طراحی درمان براکی تراپی به روش مونت کارلو ,ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,فاطمه خانزاده,ایرج جباری | جزئیات
غنی سازی اورانیوم با استفاده از لیزر ,ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1392,مجتبی محمدیان کهل,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
روش تجربی اندازه گیری درصد غنای اورانیوم,ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1392,مجتبی محمدیان کهل,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
بررسی توزیع زاویه ای یونهای گسیلی از دستگاههای پلاسمای کانونی با انرژی های مختلف,ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,مرضیه مزروعی سبدانی | جزئیات
بررسی ضرایب موثر جرم و جریان در دستگاه های Z پینچ در رژیم های کاری مختلف و بررسی شکل گیری جریان معکوس در این دستگاه‌ها,بیستمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,سخنرانی,1392,امیر رئیس دانا,سید محمود کیایی,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
محاسبه دقیق دانسیته ترازهای هسته ای با استفاده از روش میکروسکوپیک بازگشتی RECM,بیستمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1392,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
یک رابطه جدید برای توزیع پاریته ترازهای برانگیخته هسته ای ,کنفرانس فیزیک ایران1391,ملی,پوستر,1391,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
اندازه گیری توزیع دز در دستگاه پلاسمای کانونیUIPF1,کنفرانس فیزیک ایران1391,ملی,پوستر,1391,ابولفضل کنعانی,مهدی نصری نصرآبادی,بابک شیرانی بیدآبادی,حشمت الله جمالی | جزئیات
رادیوگرافی با استفاده از تابش های ایکس دستگاه پلاسمای کانونی,نوزدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,سخنرانی,1391,ابوالفضل کنعانی,مهدی نصری نصرآبادی,بابک شیرانی بیدآبادی,ایرج جباری | جزئیات
تاثیر ولتاژ و فشار گاز بر مشخصه های زمانی تنگش و گسیل ایکس سخت در دستگاه پلاسمای کانونی UIPF1,نوزدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,سخنرانی,1391,ابوالفضل کنعانی,مهدی نصری نصرآبادی,محمدرضا عبدی,بابک شیرانی بیدآبادی,وحید قانعی,صالح پقه | جزئیات
اندازه گیری و محاسبه میزان دز گامای موجود در محیط به هنگام تعیین غلظت نیتروژن مواد منفجره به روش PGNAA و با استفاده از کد MCNPX,نوزدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1391,مهدی نصری نصرآبادی,سارا امیدی | جزئیات
بررسی اثر تغییر شکل و تحریکات تجمعی بر روی چگالی ترازهای انرژی هسته ای در سری لانتانیدها با استفاده از نظریه میکروسکوپی ابرشاره تعمیم یافته ,نوزدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1391,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
تاثیر ساختار کاتد پلاسمای کانونی APF بر روی کیفیت تابش های HXR و SXR,نوزدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1391,مهدی نصری نصرآبادی,رویا آنالوئی | جزئیات
Measurement and Calculation of Existing Gamma Dose in Environment During the Determination of Nitrogen Content of Explosive Materials by PGNAA Method Using MCNPX Code,(International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies (NUTECH-2011,بین المللی,سخنرانی,1390,مهدی نصری نصرآبادی,S. Omidi | Detail
THE HPGE VIRTUAL POINT DETECTOR CONCEPT FOR RADIOACTIVE VOLUME-RING SOURCES BY MCNP4C SIMULATION,(International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies (NUTECH-2011,بین المللی,پوستر,1390,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
Measuring the Levels of Some Trace Elements in the Blood of Patients Suffering from Multiple Sclerosis Using Neutron Activation Analysis,(International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies (NUTECH-2011,بین المللی,پوستر,1390,مهدی نصری نصرآبادی,D. Forghani | Detail
EVALUATING THE SHIELDING PARAMETERS FOR NEUTRON FLUENCE OF 252CF SOURCE USING MCNP4C CODE,(International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies (NUTECH-2011,بین المللی,سخنرانی,1390,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
STUDY OF NUCLEAR LEVEL DENSITIES FOR EXOTIC NUCLEI ,(International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies (NUTECH-2011,بین المللی,پوستر,1390,مهدی نصری نصرآبادی,M. Sepiyani | Detail
بررسی مواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی در ساحل دریاچه سد دز با استفاده از گاما اسپکترسکوپی,پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1390,گلزاده حاجی علیانی,هاشم باقری,مجتبی مستجاب الدعواتی,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
The HPGe Virtual Point Detector Concept for Radioactive Volume-Ring Sources by MCNP4c Simulation,7th International Conference on Isotopes,بین المللی,پوستر,1390,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
The HPGe Virtual Point Detector Concept for Radioactive Volume-Ring Sources by MCNP4c Simulation,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1390,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
Study of Some Environmental Effects on Fricke Dosimeter and the Relation between Dose Distribution and Density,8th Conference on Nuclear and Particle Physics NUPPAC’11,بین المللی,سخنرانی,1390,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
Measuring the Levels of Some Trace Elements in the Blood of Patients Suffering from Multiple Sclerosis Using Neutron Activation Analysis,8th Conference on Nuclear and Particle Physics NUPPAC’11,بین المللی,سخنرانی,1390,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
The Measurement of Nuclear Level Density by Path Integral Method,8th Conference on Nuclear and Particle Physics NUPPAC’11,بین المللی,سخنرانی,1390,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
The Measurement of Neutron Dose around the Zero Power Reactor of Isfahan with MCNP4B Code and Comparison with Experimental Data ,8th Conference on Nuclear and Particle Physics NUPPAC’11,بین المللی,سخنرانی,1390,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
بررسی چگالی ترازهای هسته ای وابسته به انرژی و آیزواسپین در انرژی های بالا و هسته های دور از خط پایداری,هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1390,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
بهینه‌سازی حفاظ چشمه نقطه‌ای Am-Be با استفاده از شبیه‌سازی با کد محاسباتی MCNPX,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1389,غنچه باغبان,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
محاسبه ارتفاع آب سنگین و توزیع شار نوترونی در راستای شعاعی و محوری قلب راکتور HWZPR اصفهان در حالت بحرانی با استفاده از کد MCNP4c,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1389,علیرضا موسی خانی,مهدی نصری نصرآبادی,بهزاد تیموری سیچانی | جزئیات
اثر انرژی و ساختار هسته‌ای بر روی نسبت چگالی ترازهای پاریته‌ی فرد و زوجِ هسته‌‌ی Ni60,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1389,زینب رحمانی نوش آبادی,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
Shielding design for an Am-Be neutron source considering different sites to achieve maximum thermal and fast neutron flux using MCNPX code,Zakopane Conference on Nuclear Physics,بین المللی,پوستر,1389,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
Relative Even and Odd Parity Levels within the Nuclei in the Iron Region,Zakopane Conference on Nuclear Physics,بین المللی,سخنرانی,1389,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
محاسبه پارامتر چگالی ترازهای هسته ای به صورت تابعی از دما و عدد جرمی,چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1389,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
دستیابی به طیف نوترون های حرارتی و سریع در سایت های تعبیه شده در حفاظ چشمه نوترونی با استفاده از شبیه سازی با کد محاسباتی MCNPX,چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1389,غنچه باغبان,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
Study of Isospin Dependence of Nuclear Level Density,چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1389,مهدی نصری نصرآبادی,Z.Enaluei | Detail
محاسبه پارامترهای چگالی تراز هسته ای 71GE,چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1389,مهدی نصری نصرآبادی,سید حسین امامی | جزئیات
Evaluating the mass of actinides in the waste packages by photofission using MCNPX code ,International symposium on in sito nuclear metrology as a tool for radioecology,بین المللی,سخنرانی,1389,مهدی نصری نصرآبادی,محمدرضا عبدی,سید محسن موسوی | Detail
بررسی نیمه عمر نوترون های حاصل از شکافت 252Cf,هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,سخنرانی,1389,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
شبیه سازی حفاظ چشمه Am-Be و تعیین مکان هایی با بیشینه شار نوترون حرارتی و سریع توسط کد محاسباتیMCNPX,هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1389,مهدی نصری نصرآبادی,غنچه باغبان | جزئیات
بررسی اثر پاریته بر روی چگالی ترازهای انرژی هسته های ناحیه آهن,هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1389,زینب رحمانی نوش آبادی,مهدی نصری نصرآبادی | جزئیات
محاسبه پارامترهای چگالی ترازهسته ای 71Ge,هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1389,مهدی نصری نصرآبادی,حسین امامی | جزئیات
بررسی چگالی تراز های انرژی هسته های اگزوتیک,هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران,ملی,پوستر,1389,مهدی نصری نصرآبادی,محمد سپیانی | جزئیات
Isospin dependence of nuclear level density of 28Al considering symmetry energy and pairing corrections,(19th International Spin Physics Symposium (SPIN2010,بین المللی,سخنرانی,1389,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
New Approach for the Determination of Relative Even and Odd Parity Levels in Which Nucleons Were Considered as Statically Independent Particles,The International Conference "Nuclear Structure and Related Topics",بین المللی,سخنرانی,1388,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
Extracting nuclear level density of 166Er using microscopic theory of interacting fermions,The 10th International Conference on Nucleus - Nucleus Collisions,بین المللی,سخنرانی,1388,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
یک روش جدید برای محاسبه ی نسبت چگالی ترازهای هسته ای پاریته ی فرد و پاریته ی زوج,کنفرانس فیزیک ایران 1388,ملی,پوستر,1388,مهدی نصری نصرآبادی,زینب رحمانی نوش آبادی | جزئیات
Buildup factor calculation in water for 5MeV gamma-ray using MCNP4c code and considering bremsstrahlung effect,7th Conference on Nuclear and Particle Physics,بین المللی,سخنرانی,1388,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
Study of isospin dependence of nuclear level density,7th Conference on Nuclear and Particle Physics,بین المللی,سخنرانی,1388,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
Measurement of Water Salinity by High Efficiency PGNAA System,6th International Conference on Isotopes,بین المللی,پوستر,1387,مجید جلالی,علی محمدی,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
Design of optimum prompt gamma analyzer by MCNP code for Identification of Cd & Hg Toxic in Soil,6th International Conference on Isotopes,بین المللی,پوستر,1387,مجید جلالی,مجتبی مستجاب الدعواتی,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
Thermal Neutron self-Shielding Correction factors Calculation for aqueous Bulk sample analysis by PGNAA Technique,6th International Conference on Isotopes,بین المللی,سخنرانی,1387,مهدی نصری نصرآبادی,Ali Mohammadi,Majid Jalali | Detail
Gamma Self-Shielding Correction Factors Calculation for Aqueous Bulk Sample Analysis by PGNAA Technique,6th International Conference on Isotopes,بین المللی,سخنرانی,1387,Majid Jalali,مهدی نصری نصرآبادی,Ali Mohammadi | Detail
Nuclear Level Density of 166Er with Static Deformation,(5th Conference on Nuclear and Particle Physics (NUPPAC'05,بین المللی,پوستر,1384,مهدی نصری نصرآبادی | Detail
جستجو:
|
شبیه سازی و ارزیابی تجربی فوتونوترون در درمان های رادیو تراپی توسط شتابدهنده خطی,کارشناسی ارشد,1394,مهدی نصری نصرآبادی
بررسی اثر طول آند بر روی شار پرتو ایکس یک دستگاه پلاسمای کانونی KJ5,کارشناسی ارشد,1394,مهدی نصری نصرآبادی
طراحی سیستم طراحی درمان براکی‌تراپی به روش مونت کارلو,کارشناسی ارشد,1393,مهدی نصری نصرآبادی,ایرج جباری
اندازه گیری توزیع زاویه ای یون های نیتروژن دستگاه UIPF با استفاده از آشکارساز پلی کربنات,کارشناسی ارشد,1393,مهدی نصری نصرآبادی
مطالعه اثربکارگیری ذرات بور در طراحی حفاظی برای یک چشمه آمرسیوم-پریلیوم با استفاده از کد MCNPX,کارشناسی ارشد,1393,مهدی نصری نصرآبادی
ساخت سرامیک های نانو کریستال بر پایه Li-B جهت کاربرد در دزیمترهای گرمالیان,کارشناسی ارشد,1392,بهروز موحدی,مهدی نصری نصرآبادی,ایرج جباری
بررسی اثرات پرتو گاما بر روی ساختار پلی (وینیل بوتیرال),کارشناسی ارشد,1392,مهدی نصری نصرآبادی,امیر حسین نوارچیان,ایرج جباری
کنترل توان راکتورهای هسته ای موج متحرک با بکارگیری روش مد لغزشی,کارشناسی ارشد,1392,مهدی نصری نصرآبادی,غلامرضا انصاری فر
سطح عناصر سنگین در خون شهروندان اصفهانی مبتلا به ام-اس با استفاده از روش فعال سازی نوترونی,کارشناسی ارشد,1392,مهدی نصری نصرآبادی
اندازه‌گیری و بهینه سازی تابش‌های ایکس سخت و نرم دستگاه پلاسمای کانونی UIPF1,کارشناسی ارشد,1391,مهدی نصری نصرآبادی,بابک شیرانی بیدآبادی
محاسبات نوترونیک قلب راکتور VVER-1000 بوشهر توسط کد MCNP,کارشناسی ارشد,1391,مهدی نصری نصرآبادی,بهزاد تیموری
مطالعه تجربی اثر ساختار کاتد دستگاه پلاسمای کانونی برروی کیفیت پینچ پلاسما و تابش های آن,کارشناسی ارشد,1391,مهدی نصری نصرآبادی,بهزاد تیموری
تحلیل شروع و تکامل یک موج خود نگهدار درحال سوختن هسته ای در یک راکتور سریع بحرانی ,کارشناسی ارشد,1390,مهدی نصری نصرآبادی
استخراج چگالی ترازهای هسته ای برای هسته های اگزوتیک,کارشناسی ارشد,1390,مهدی نصری نصرآبادی,مجید منعم زاده
بررسی توزیع هسته های پرتوزا در کناره های رود خانه دز استان خوزستان ,کارشناسی ارشد,1390,مهدی نصری نصرآبادی,مجتبی مستجاب الدعواتی
انجام محاسبات مرجع برای قلب رآکتور HWZPR با استفاده از کد MCNP,کارشناسی ارشد,1389,مهدی نصری نصرآبادی,بهزاد تیموری سیچانی
طراحی حفاظتی برای یک چشمه نقطه ای Am-Bmبا استفاده از کد MCNPXبه منظور کاهش آهنگ دز هم ارز,کارشناسی ارشد,1389,مهدی نصری نصرآبادی
توسعه تکنیکی با استفاده از کد MCNP4c برای اندازه گیری غلظت نیترو‍ژن در مواد منفجره با استفاده از واکافت گامای آنی,کارشناسی ارشد,1389,مهدی نصری نصرآبادی,علی محمدی,مجید جلالی
اندازه گیری و محاسبه میزان دز گامای موجود در محیط به هنگام تعیین غلظت نیتروژن مواد منفجره به روش PGNAA و با استفاده از کد MCNPX,کارشناسی ارشد,1389,مهدی نصری نصرآبادی,علی محمدی,مجید جلالی
ارزیابی پارامتر های حفاظ گذاری برای چشمه Cf252 با بکارگیری کد MCNP4c,کارشناسی ارشد,1389,مهدی نصری نصرآبادی
اثر پرتودهی گاما روی رشد کالوس و باز زایی گیاه نسترن در شرایط این ویترو,کارشناسی ارشد,1389,ماندانا بهبهانی,مهدی نصری نصرآبادی,غلامرضا بخشی خانیکی
اندازه گیری برخی از عناصر کم مقدار در خون بیماران مبتلا به ام اس با استفاده از تجزیه به روش فعال سازی نوترونی,کارشناسی ارشد,1389,مهدی نصری نصرآبادی,ایرج شهابی
مطالعه بر روی پارامتر چگالی تراز هسته ای و بستگی آن به دما و عدد جرمی,کارشناسی ارشد,1388,مهدی نصری نصرآبادی
تعیین صحت مفهوم نقطه ی مجازی آشکار ساز HPGe برای چشمه های رادیو اکتیو حلقه ای,کارشناسی ارشد,1388,مهدی نصری نصرآبادی
مطالعه بر روی چگالی تراز هسته ای 71GE,کارشناسی ارشد,1388,مهدی نصری نصرآبادی
مطالعه ی اثر پاریته بر روی چگالی ترازهای هسته ای,کارشناسی ارشد,1387,مهدی نصری نصرآبادی
مطالعه بر روی چگالی ترازهای هسته ای و بستگی آن به ایزواسپین,کارشناسی ارشد,1386,مهدی نصری نصرآبادی
اندازه گیری و تعیین ضرایب تبدیل کرمای هوا به دز معادل جذبی با استفاده از TLD و مقایسه با کد MCNP,کارشناسی ارشد,1386,مهدی نصری نصرآبادی,میرزایی
مطالعه برخی اثرات محیطی بر دزیمتر فریک و بررسی ارتباط بین توزیع دز و چگالی,کارشناسی ارشد,1386,مهدی نصری نصرآبادی,میرزایی
اندازه گیری ضرایب انباشت پرتوهای گاما با انرژی های کمتر از 5MeV در آب با استفاده از کد MCNP4c با در نظر گرفتن تابش ترمزی و اثر اندازه جشمه ,کارشناسی ارشد,1386,مهدی نصری نصرآبادی
تعیین چگالی تراز انرژی هسته ای بر اساس روش انتگرال مسیر,کارشناسی ارشد,1385,مهدی نصری نصرآبادی
طراحی حفاظی برای یک چشمه نقطه ای 210Pu-Be در جهت کاهش هر چه بیشتر آهنگ دز هم ارز با استفاده از کد MCNP,کارشناسی ارشد,1385,مهدی نصری نصرآبادی
توسعه تکنیک PGNAA برای نمونه های حجیم حاوی جاذب نوترون,کارشناسی ارشد,1385,مهدی نصری نصرآبادی,جلالی
اندازه گیری طول عمر نوترون های تأخیری در رآکتور زیر بحرانی,کارشناسی ارشد,1384,مهدی نصری نصرآبادی
اندازه گیری دز نوترون در اطراف رآکتور صفر قدرت اصفهان با کد MCNP4b و مقایسه با نتایج تجربی,کارشناسی ارشد,1384,مهدی نصری نصرآبادی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر برگزیده گروه مهندسی هسته ای دانشگاه اصفهان ,دکتر محمد حسین رامشت ,دانشگاه اصفهان,1391
هدیه ویزه جشنواره بزرگداشت هفته پژوهش (اختصاص مبلغ 3000000 ریال اعتبار پژوهشی جهت هزینه های پژوهشی بخاطر برگزیده شدن به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه مهندسی هسته ای),معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1391
هدیه ویژه جشنواره بزرگداشت هفته پزوهش (شماره نامه 91/72573 ),دکتر محمد ربانی (معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه),دانشگاه اصفهان,1391
هدیه ویژه جشنواره بزرگداشت هفته پژوهش (72573/91),معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1391
لوح تقدیر ( به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه مهندسی هسته ای دانشگاه اصفهان),رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1391
تشکر و قدردانی برای شرکت در مسابقات تیراندازی دهه فجر و کسب رتبه اول,رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1390
تقدیر نامه,دکتر محمد حسین استکی,دانشگاه اصفهان,1390
تقدیر و تشکر بخاطر خدمت در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی(مسئول معاونت آموزشی دانشکده علوم و فناوری های نوین),دکتر محمد حسین استکی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی),دانشگاه اصفهان,1390
تشویق برای ارئه طرح پیشنهادی برون دانشگاهی در سال 90-1389,امیر حسین نوارچیان (مدیر امور ارتباط با صنعت و جامعه),دانشگاه اصفهان,1390
مبلغ تشویقی (75150/90),مدیر امور ارتباط با صنعت و جامعه,دانشگاه اصفهان,1390
تقدیر نامه (90/57149),معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی,دانشگاه اصفهان,1390
پژوهشگر برتر مهندسی هسته ای ,قائم مقام محترم رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر محمد بیدهندی,دانشگاه اصفهان,1389
پزوهشگر برگزیده گروه مهندسی هسته ای,رئیس دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1389
لوح تقدیر بخاطر ایثارگری ,رئیس محترم دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر محمد حسین رامشت,دانشگاه اصفهان,1389
تقدیر از ارائه دیدگاه های ارزنده در شورای آموزشی و سایر کمیته های مرتبط و اهتمام به اجرای مصوبات و آیین نامه های مربوطه ,رئیس محترم دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر محمد حسین رامشت,دانشگاه اصفهان,1389
لوح تقدیر,رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمد حسین رامشت,دانشگاه اصفهان,1389
تقدیر نامه بخاطر ایثار گری,وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی,دانشگاه اصفهان,1388
لوح سپاس از حضور در خلق حماسه های جاویدان و ایثارگری,رئیس محترم دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر محمد حسین رامشت,دانشگاه اصفهان,1388
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal