۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن
سيدعبداله نوربخش رضايي
گروه آموزشی : نانو فناوري
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,شيمي - تجزيه,دانشگاه كردستان,1389
جستجو:
|
Antifouling properties of carbon quantum dots-based electrochemical sensor as a promising platform for highly sensitive detection of insulin,,1401
فربد اباذرحسين پور, انسيه شريفي, سيدعبداله نوربخش رضايي
The effect of D-spacing on the ion selectivity performance of MXene membrane,,1400
فائزه ارشدي, Munirah Mohammad, Ehsan Hosseini, Hadi Ahmadi, Mohsen Asadnia, Yasin Orooji, Asghar Habibnejad Korayem, سيدعبداله نوربخش رضايي, امير رزمجوچهارمحالي
Ion Selective Nanochannels: From Critical Principles to Sensing and Biosensing Applications,,1400
آسيه سوزني پور, Hessamaddin Sohrabi, فربد اباذرحسين پور, Alireza Khataee, سيدعبداله نوربخش رضايي, Mohsen Asadnia, اصغر طاهري كفراني, Mir Reza Majidi, امير رزمجوچهارمحالي
A reduced graphene oxide-?-cyclodextrin nanocomposite-based electrode for electrochemical detection of curcumin,,1399
بهزاد ميرزايي, علي ضرابي, سيدعبداله نوربخش رضايي, Abbas Amini, Pooyan Makvandi
Trastuzumab-conjugated nanoparticles composed of poly (butylene adipate-co-butylene terephthalate) prepared by electrospraying technique for targeted delivery of docetaxel,,1398
Jaleh Varshosaz, سيدعبداله نوربخش رضايي, Erfaneh Ghassami, Mohsen Minayian, Ali Jahanian-Najafabadi
Chitosan-carbon quantum dots as a new platform for highly sensitive insulin impedimetric aptasensor,,1398
فربد اباذرحسين پور, سيدعبداله نوربخش رضايي
نقش عوامل موثر بر تغيير خواص نوري بدنه هاي سراميك ايتريم آلومينيوم گارنت,,1398
مليكا رشادي نژاد, سيدعبداله نوربخش رضايي, مطظفي ميلاني
Novel chitosan-Nafion composite for fabrication of highly sensitive impedimetric and colorimetric As(III) aptasensor,,1398
سرور صالحي باغبادراني, سيدعبداله نوربخش رضايي
Computational analysis and optimization of carcinoembryonic antigen aptamers and experimental evaluation,,1398
كاظم ياري زاده, ماندانا بهبهاني, حسن محبت كار, سيدعبداله نوربخش رضايي
Lithium ion-selective membrane with 2D subnanometer channels,,1398
امير رزمجوچهارمحالي, GhazalehEshaghi, Yasin Orooji, Ehsan Hosseini, Asghar Habibnejad Korayem, Fereshteh Mohagheghian, Yasaman Boroumand, سيدعبداله نوربخش رضايي, Mohsen Asadnia, Vicki Chen
Computational analysis and optimization of carcinoembryonic antigen aptamers and experimental evaluation,,1398
كاظم ياري زاده, MandanaBehbahani, HasanMohabatkar, سيدعبداله نوربخش رضايي
Implementation of electrochemical impedance spectroscopy to evaluate HER-2 aptamer conjugation to Ecoflex® nanoparticles for docetaxel delivery in breast cancer cells,,1397
Jaleh Varshosaz, Erfaneh Ghassami, سيدعبداله نوربخش رضايي, Ali Jahanian-Najafabadi, Mohsen Minayian
A novel method for sensitive, low-cost and portable detection of hepatitis B surface antigen using a personal glucose meter,,1397
سعيد تائبي, مهرناز كيهان فر, سيدعبداله نوربخش رضايي
Nickel-cysteine nanoparticles: Synthesis, characterization and application for direct electron transfer studies.,,1397
انسيه شريفي, اسماعيل شمس سولاري, عبدالله سليمي, سيدعبداله نوربخش رضايي, محمدكاظم اميني
آپتاحسگر الكتروشيميايي بسيار حساس براي اندازه گيري يون جيوه ) II ( بر پايه كامپوزيت گرافن كيتوسان,,1397
ليلا رشيدي, سيدعبداله نوربخش رضايي
Poly (butylene adipate-co-butylene terephthalate) nanoparticles prepared by electrospraying technique for docetaxel delivery in ovarian cancer induced mice,,1396
Jaleh Varshosaz, Erfaneh Ghassami, سيدعبداله نوربخش رضايي, Ali Jahanian-Najafabadi, Mohsen Minaiyan, Ramezan Behzadi
Reduced graphene oxide-chitosan-aptamer interface as new platform for ultrasensitive detection of human epidermal growth factor receptor 2,,1396
Arezoo Tabasi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Ensiyeh Sharifi
Highly Sensitive Electrochemical Hydrogen Peroxide Sensor Based on Iron Oxide-Reduced Graphene Oxide-Chitosan Modified with DNA-Celestine Blue,,1396
سيدعبداله نوربخش رضايي, Mohmmad Khakpoor, Mohammad Rafieniya, Ensiyeh Sharifi, Mohammad Mehrasa
Antifouling properties of reduced graphene oxide nanosheets for highly sensitive determination of insulin,,1395
سيدعبداله نوربخش رضايي, Ahmed Ismael Khaleel Alnajar?
Sensitive Electrochemical Prostate Specific Antigen Aptasensor: Effect of Carboxylic Acid Functionalized Carbon Nanotube and Glutaraldehyde Linker,,1395
فاطمه طهماسبي, سيدعبداله نوربخش رضايي
Shape-dependent electron transfer kinetics and catalytic activity of NiO nanoparticles immobilized onto DNA modified electrode: Fabrication of highly sensitive enzymeless glucose sensor,,1393
انسيه شريفي, عبدا... سليمي, اسماعيل شمس سولاري, سيدعبداله نوربخش رضايي, محمدكاظم اميني
Electrodeposition of Cobalt Oxide Nanostructure on the Glassy Carbon Electrode for Electrocatalytic Determination of para-Nitrophenol,,1393
سيدعبداله نوربخش رضايي, محسن موسوي مير کلايي, محمد حسين يوسفي, سهراب منوچهري
Shape-dependent electrontransferkineticsandcatalyticactivity,,1392
سيدعبداله نوربخش رضايي
Sensitive amperometric detection of omeprazole and pantoperazole at electrodeposited nickel oxide nanoparticles modified glassy carbon electrode,,1391
Abdollah Salimi, Zahra Enferadi, سيدعبداله نوربخش رضايي, and Kayomars Rashidi
High sensitivity amperometric and voltammetric determination of persulfate with neutral red/nickel oxide nanowires modified carbon paste electrodes,,1391
Z. Savari, S. Soltanian, سيدعبداله نوربخش رضايي, A. Salimi, M. Najafi, P. Servati
Development of DNA electrochemical biosensor based on immobilization of ssDNA on the surface of nickel oxide nanoparticles modified glassy carbon electrode,,1390
سيدعبداله نوربخش رضايي, Abdollah Salimi
Layer by layer assembly of glucose oxidase and thiourea onto glassy carbon electrode: Fabrication of glucose biosensor,,1390
عبداله سليمي, سيدعبداله نوربخش رضايي
Immobilization of flavine adenine dinucleotide onto nickel oxide nanostructures modified glassy carbon electrode: fabrication of highly sensitive persulfate sensor,,1389
Abollah Salimi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Abolfazl Semnani
Direct Voltammetry of Copper, Zinc-Superoxide Dismutase Immobilized onto Electrodeposited Nickel Oxide Nanoparticles: Fabrication of Amperometric Superoxide Biosensor,,1389
Abdollah Salimi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Hossain-Ali Rafiee-Pour, Hedayatollah Ghourchian
Glucose Biosensor Based on Silicon Nitride Nanoparticles,,1389
Abdollah Salimi, Roaya Zand-Karimi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Saied Soltanian
Sensitive Superoxide Biosensor Based on Silicon Carbide Nanoparticles,,1389
Hossain-Ali Rafiee-Pour, سيدعبداله نوربخش رضايي, Abdollah Salimi, Hedayatollah Ghourchian
Amperometric detection of hydrogen peroxide at nano-nickel oxide/thionine and celestine blue nanocomposite-modified glassy carbon electrodes,,1388
سيدعبداله نوربخش رضايي, Abdollah Salimi
A novel non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on single walled carbon nanotubes–manganese complex modified glassy carbon electrode,,1388
Abdollah Salimi, Monierosadat Mahdioun, سيدعبداله نوربخش رضايي, Amir Abdolmaleki, Raoof Ghavami
Fabrication of Glucose Biosensor Based on Encapsulation of Glucose-Oxidase on Sol-Gel Composite at the Surface of Glassy Carbon Electrode Modified with Carbon Nanotubes and Celestine Blue,,1387
سيدعبداله نوربخش رضايي, Abdollah Salimi, Ensiyeh Sharifi
Highly sensitive sensor for picomolar detection of insulin at physiological pH, using GC electrode modified with guanine and electrodeposited nickel oxide nanoparticles,,1387
Abdollah Salimi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Ensieh Sharifi, Abolfazl Semnani
Immobilization of glucose oxidase on electrodeposited nickel oxide nanoparticles: Direct electron transfer and electrocatalytic activity,,1386
Abdollah Salimi, Ensiyeh Sharifi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Saied Soltanian
Amperometric detection of nitrite, iodate and periodate at glassy carbon electrode modified with catalase and multi-wall carbon nanotubes,,1386
Abdollah Salimi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Mohammad Ghadermarzi
Electrocatalytic Reduction of H2O2 and Oxygen on the Surface of Thionin Incorporated onto MWCNTs Modified Glassy Carbon Electrode: Application to Glucose Detection,,1386
Abdollah Salimi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Hussein Mamkhezri, Raoof Ghavami
Electroless Deposition of Thionin onto Glassy Carbon Electrode Modified with Single Wall and Multiwall Carbon Nanotubes: Improvement of the Electrochemical Reversibility and Stability,,1385
Abdollah Salimi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Saied Soltanian
Direct voltammetry and electrocatalytic properties of hemoglobin immobilized on a glassy carbon electrode modified with nickel oxide nanoparticles,,1385
Abdollah Salimi, Ensiyeh Sharifi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Saied Soltanian
Direct electrochemistry and electrocatalytic activity of catalase immobilized onto electrodeposited nano-scale islands of nickel oxide,,1385
Abdollah Salimi, Ensiyeh Sharifi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Saied Soltanian
Amperometric detection of Nitrite, Iodate and Periodate on Glassy Carbon Electrode modified with Thionin and Multi-wall Carbon Nanotubes,,1385
Abdollah Salimi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Fatemeh Salehi Karonian
Direct electrochemistry and electrocatalytic activity of catalase incorporated onto multiwall carbon nanotubes-modiWed glassy carbon electrode,,1384
Abdollah Salimi, سيدعبداله نوربخش رضايي, Mahmoud Ghadermarz
Highly Sensitive Electrochemical Hydrogen Peroxide Sensor Based on Iron Oxide-Reduced Graphene Oxide-Chitosan Modified with DNA-Celestine Blue,,
سيدعبداله نوربخش رضايي, ????, ??, ?, ???
Electrodeposition of Cobalt Oxide Nanostructure on the Glassy Carbon Electrode for Electrocatalytic Determination of para-Nitrophenol,,
سيدعبداله نوربخش رضايي, ??, ?, ???
سنتز الكتروشيميايي فيلم متخلخل نانوذرات نيكل اكسيد در محيط اسيدي: كاربرد در ساخت حسگر پارانيتروفنل,,
سيدعبداله نوربخش رضايي, هدايت حسيني منوجان, محمد علي رفيعي نيا
Bovine serum albumin (BSA) is a carbohydrate-free, single-chain, highly soluble, 66.4 kDa globular protein with a 30–35 reactive primary amino groups and contains 583 amino acids in a single polypeptide chain. BSA is used in many biochemical applications due to its stability and lack of interference,,
سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازهگيري يون جيوه با استفاده از نانومواد برپايه گرافن,,
سيدعبداله نوربخش رضايي
جستجو:
|
(),,1391/11/07 _ 1391/11/07,H.Hosseini, سيدعبداله نوربخش رضايي
Electrocatalytic determination of para nitrophenol using nickel oxide nanoparticles modified electrode (1805),8th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry,1391/11/12 _ 1391/11/12,H.Hosseini, سيدعبداله نوربخش رضايي
Sensitive Electrochemical PSA Aptasensor Using CNTs/Chitosan Nanocomposite Modified Electrode (1805),8th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry,1391/11/12 _ 1391/11/12,F.Tahmasebi, سيدعبداله نوربخش رضايي
Evaluation of Electrochemical Synthetic Parameter onElectrocatalytic Behaviour of NiOx Nanoparticles (1805),8th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry,1391/11/12 _ 1391/11/12,H.Hosseini, سيدعبداله نوربخش رضايي
Glassy carbon electrode modified with CNT dispersed in chitosan: Applications for sensitive electrochemical detection of Prostate specific antigen (653),19 th Iranian seminar of analytical chemistry,1391/12/08 _ 1391/12/08,F.Tahmasebi, سيدعبداله نوربخش رضايي
Electrocatalytic determination of para nitrophenol using nickel oxide nanoparticles modifoed electrode (),,1392/11/11 _ 1392/11/11,سيدعبداله نوربخش رضايي, هدايت حسيني
Synthesis of magnetic iron oxide-reduced graphen oxide (RGO)nano composite for aptamer immoblization (),,1392/09/13 _ 1392/09/13,محمد خاکپورکنف گورابي, سيدعبداله نوربخش رضايي, نوراله محمدي مصيري
Application of nanomaterials for fabrication of ERBB2 sensitive aptasensor (),,1392/09/14 _ 1392/09/14,نوراله محمدي مصيري, سيدعبداله نوربخش رضايي, ماندانا بهبهاني, محمد خاکپور کنف گورابي
(),,1392/12/01 _ 1392/12/01,نوراله محمدي مصيري, سيدعبداله نوربخش رضايي, ماندانا بهبهاني
(),,1392/11/15 _ 1392/11/15,نوراله محمدي مصيري, سيدعبداله نوربخش رضايي, ماندانا بهبهاني
(),,1394/11/15 _ 1394/11/15,ليلا رشيدي, سيدعبداله نوربخش رضايي
(),,1394/11/15 _ 1394/11/15,سرور صالحي, سيدعبداله نوربخش رضايي
The application of HER2 protein in cancer detection using graphene functionalized with specific DNA sequences (),,1395/02/09 _ 1395/02/09,سيدعبداله نوربخش رضايي, آرزو طبسي
Application of bovine serum albumin- carbon nanotubes conjugated system for fabrication of highly sensitive arsenic aptasensor (),,1395/02/09 _ 1395/02/09,سرور صالحي, سيدعبداله نوربخش رضايي
Antifouling properties of cellulose nanocomposite for determination of insulin (),,1396/02/13 _ 1396/02/13,سيدعبداله نوربخش رضايي, طيبه امامي نسب
(),,1398/02/11 _ 1398/02/11,مليكا رشادي نژاد, سيدعبداله نوربخش رضايي, مصطفي ميلاني
|
سنتز نانوذرات فروالكتريك و كاربرد آن در سامانه دارورساني هوشمند,كارشناسي ارشد,1401/08/24, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
اصلاح الكترود كربني با نانو ذرات مس و كاربرد آن در گوگردزدايي از مدل سوخت هاي فسيلي به روش استخراج مايع-مايع تقويت شده با اكسيداسيون الكتروشيميايي,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز نانوذرات اكسيدكبالت درسطح كيتوسان-نافيون براي اندازه گيري گلوكز,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
رفتار الكتروشيميائي نانوساختارهاي جديد تشكيل‌شده براساس ناخالص كردن چارچوب‌هاي آلي-فلز نيكل با نانوذرات اكسيد روي: تهيه، توصيف، بررسي فعاليت براي واكنش توليد هيدروژن و جذب يك داروي ضدسرطان,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
نانو ساختار هاي انتخاب گر يوني مبتني بر غشاء هاي پلي فنوليك,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
كاربرد نانوسلولز به عنوان حامل عصاره چاي سبز,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
طراحي زيست حسگر مبتني بر ترانزيستور اثر ميدان براي تشخيص يون جيوه,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
طراحي و ساخت يك زيستحسگر رنگسنجي غير آنزيمي براي سنجش گلوكز,كارشناسي ارشد,1400/07/19, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
مطالعه ساختار مزوسكوپيك سرباره كوره قوس الكتريك و امكان سنجي استفاده به عنوان جاذب همزمان آنيون و كاتيون (مطالعه موردي، سرباره وآب ريجكت (RO) تصفيه‌خانه مجتمع فولاد مباركه),كارشناسي ارشد,1400/07/04, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
نانو ساختار انتخابگر يوني بر پايه‌ي غشاء مكسين براي جداسازي يون هاي تك ظرفيتي,كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
طراحي و ساخت ترانزيستور ‌اثر‌‌‌ميداني بر پايه‌ي نانو مواد كربني و مولكول‌هاي آپتامر براي ‌تشخيص‌ يون آرسنيك‌,كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز نقاط كوانتومي كربن عامل¬دار شده با همين براي تشخيص هيدروژن پراكسيد,كارشناسي ارشد,1399/12/18, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
طراحي آپتاحسگر بسيار حساس براي تشخيص زيست نشانگر سرطاني كارسينوامبريونيك آنتي ژن,دكتري,1399/12/17, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت سراميك يگ با استفاده از نانو ذرات آلومينا و ايتريا و بررسي تاثير فرآيندهاي پس از شكل دهي بر خواص اپتيكي آن,كارشناسي ارشد,1397/10/18, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت الكترود¬هاي غشائي با استفاده از PTFE اصلاح شده با نانوساختار اكسيد فلزي,كارشناسي ارشد,1396/07/27, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز الكتروليت¬هاي جديد پايه پليمري: كاربرد در ساخت حسگر¬هاي الكتروشيميايي مبتني بر نانومواد و نانوساختارها,كارشناسي ارشد,1396/06/26, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز الكتروشيميايي نانوذرات كبالت اكسيد در سطح الكترود به منظور اندازه گيري پارانيتروفنول,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
كاربرد نانومواد در ساخت آپتاحسگر حساس به ERBB2,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت نانوكامپوزيت‌هاي مغناطيسي گرافن- اكسيد‌آهن: كاربرد در تثبيت مولكول‌هاي آپتامر,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
تقويت سيگنال با استفاده از نانومواد براي ساخت آپتاحسگر بسيار حساس ماركر¬سرطاني PSA,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت نانوساختارهاي (نانولوله¬ها) اكسيد نيكل با استفاده از نانولوله¬هاي كربني به¬عنوان الگو,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري ماركر سرطاني HER2,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز الكتروشيميايي نانوذرات اكسيد فلزي و كاربرد آنها در اندازه گيري پارانيتروفنول,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت آپتاحسگر رنگ¬سنجي حساس براي تشخيص آرسنيك,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
اتصال آنتي بادي آنتي هپاتيت B به نانوذرات مغناطيسي براي بهبود تشخيص آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه?گيري انسولين با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلزي و گرافن???????,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت آپتاسنسور حساس به آفلاتوكسين ب 1,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت زيست¬حسگر حساس براي نيكوتين¬¬آميدآدنين¬دي¬¬نوكلئوتيد¬احياءشده با استفاده از تركيب كوركومين و گرافن¬ اكسيداحياءشده,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت آبتاحسگر الكتروشيميايي,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ثبت آبتاحسگر,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
استفاده از نانوساختارهاي گرافني در ساخت حسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه گيري انسولين,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت زيست حسگر الكتروشيمي بسيار حساس براي اندازه گيري زيست نشانگر سرطاني بر اساس مولكول هاي آپتامر و تركيبات گرافني,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز الكتروشيميايي نانوكامپوزيت گرافن اكسيد-نيكل اكسيد : كاربرد در اندازه¬گيري امپرازول، پنتاپرازول و كلروپرومازين,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز و كاربرد كربن¬دات¬ها در اندازه¬گيري نشانگرهاي زيستي,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز نانو فيبر¬هاي سلولزي و بررسي كارايي آن¬ها در ساخت حسگر الكتروشيميايي,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
تخريب تتراسايكلين در ميكرو راكتور سلول سوختي توسط فوتوكاتاليست بيسموت مليبدات / اكسيد روي/ ZIF67پاسخگو به نور مرئي,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
بررسي انتخابگري يوني غشاء پوسته تخم مرغ,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
ساخت آپتاحسگر الكتروشيميايي حساس براي اندازه¬گيري يون جيوه با استفاده از تركيبات گرافني,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز و مشخصه¬يابي جاذب¬هاي غيرهمگن TiO2/Al2O3 نانو¬ساختار,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
بررسي انتقالات يوني غشاء ابريشمي اصلاح شده با نانو مواد كربني,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز داربست‌هاي فلز-آلي اصلاح شده با نانومواد كربني-كيتوسان براي اندازه‌گيري يون فلزات سنگين به روش الكتروشيميايي,كارشناسي ارشد,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
سنتز و مشخصه يابي فيلمهاي نانوساختار مبتني بر ابريشم جهت مطالعات انتقالاتيوني و ساخت زيست حسگرها,دكتري,, ,سيدعبداله نوربخش رضايي
جستجو:
|
Biosensor Fabrication Based on Metal Oxide Nanomaterials فصل ششم از كتاب Nanostructured Materials for Electrochemical Biosensors(كتاب چهل و يك نويسنده دارد و بخش ششم از صفحه159تا 212 مي باشد),Nova Science Publishers,1390,عبداله سليمي, رحمان حلاج, سيدعبداله نوربخش رضايي, سعيد سلطانيان
جستجو:
|
جستجو:
|
سنتز كامپوزيت كيتوسان- نافيون و كاربرد آن بعنوان بستر مناسب براي تثبيت توالي هاي DNA,1399/05/16
جستجو:
|
جايزه استادياران جوان- بنياد ملي نخبگان,,,1391/07/01
راهنمايي دانشجوي خارجي- محمد فضل صولي,,,
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
059 روش هاي آناليز در مقياس نانو 1401/10/17 شنبه 10:00-12:00
089 خواص نانو مواد 1401/10/21 چهارشنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal